ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставка:


 • Всички пратки пътуват с транспортна застраховка и опция „Преглед” При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да  уведоми Дружеството e-mail  semebg.com или на тел. 0899992715
 • Semebg не носи отговорност за неточно или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма/ или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти или телефон, както и при други, независещи от Дружеството обстоятелства.
 • Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя.
 •  

 • Стоките, поръчани от електронния магазин  www.semebgcom се изпращат само на територията на Република България от 2 до 5 работни дни. При забавяне на доставката повече от 7 работни дни, ще бъдете уведомени чрез e-mail или телефон за причините, както и за датата, на която поръчката ще бъде изпълнена.

 • Връщане на стока :

 • Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Връщането на стоката става чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

 • Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 • За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (оригиналната фактура или оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка, гаранционна карта). СТОКАТА трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта, което е ангажимент на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия.


  Semebg.com има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.